Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  מי יפצה בגין נזקי רכוש כתוצאה מפעולות איבה?

  אזרחי מדינת ישראל נתונים באופן קבוע לסכנות ביטחוניות כתוצאה מפעולות איבה המתרחשות לצערנו באופן תכוף בכל רחבי הארץ. פעולות איבה עלולות להסב נזקים קלים או כבדים לרכוש ולגוף. פגיעות מסוג זה מלוות לא פעם בקשיים נוספים ומורכבות נפשית. לכן חשוב שאדם שנפגע ימצה את זכויותיו לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו.

  מי יפצה בגין נזקי רכוש כתוצאה מפעולות איבה?

  תוכן עניינים

  כיצד מוגדרת בחוק פגיעה בפעולת איבה?

  • פגיעה שבוצעה בידי כוח צבאי/ כוח צבאי למחצה או על ידי כוח בלתי סדיר של מדינת אויב.
  • פגיעה שבוצעה בידי ארגון/תוך סיוע לארגון עוין לישראל .
  • פגיעה מנשק שיועד לביצוע פעולת איבה.
  • אלימות שהינה תוצאת מעשה שמטרתו פגיעה באדם בשל השתייכותו הלאומית-אתנית.
  • פגיעה שביצע ארגון טרור (כפי שמוגדר בחוק המאבק בטרור).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   זכאות לקבלת פיצויים

   בכדי לקבל פיצויים בגין נזקי רכוש כתוצאה מפעולות איבה, יש לענות על ארבעה התנאים:

   1. הנפגע הינו בעל רכוש שנגרם לו נזק.
   2. הנזק הינו תוצאת אירוע שמוגדר לפי החוק כפעולות איבה.
   3. הרכוש שניזוק אינו תכשיט, חפץ אומנות, עתיקות או כסף מזומן.
   4. הרכוש שנפגע נמצא בשטחי מדינת ישראל.

   הכרה לפי חוק בפגיעה

   על מנת לקבל הכרה כנפגע פעולות איבה, קרן הפיצויים מעבירה פנייה אל הגוף המאשר מטעם משרד הביטחון. אותו הגוף ידון בפרטי המקרה ובהתאם להנחיות הקבועות בחוק יגדיר האם אותו האדם מוגדר כנפגע פעולות איבה.

   באם נקבע על ידי אותו הגוף שלא מדובר בפגיעה בפעולת איבה ניתן לערער על החלטה זו.

   כיצד מוכיחים פגיעה מסוג זה?

   לאחר שנגרמה פעולת איבה וניתן אישור מטעם כוחות הביטחון מגיעים למקום האירוע גורמים מטעם קרן הפיצויים (רשות המיסים). תפקידם של אותם הגורמים הוא לסייע לנפגעים לממש את זכויותיהם.

   הנציגים ניגשים לנפגעי האירוע מסבירים להם את זכויותיהם ומנחים אותם להגיש תביעה.

   במקרה שבו לא הגיעו הנציגים מטעם קרן הפיצויים על הנפגע להגיש את התביעה באופן עצמאי. הגשת התביעה תעשה באופן מקוון או בהגעה לאחד ממשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין תוך הבאת המסמכים הנדרשים.

   למסמכים יש לצרף אישור משטרתי המעיד על הנזק שנגרם לרכוש ועל כך שהנזק הינו תוצאת פעולת איבה.

   על מנת שהתביעה תוגש ותטופל כראוי חשוב להקפיד על מסגרת הזמנים הקבועה בחוק. יש להודיע על הנזק תוך שבועיים ולהגיד את התביעה עד שלושה חודשים מיום האירוע.

   במקרים מסוג זה המדינה מעניקה סיוע ותמיכה אך מומלץ מאוד לקבל בנוסף סיוע מקצועי. הליך הגשת התביעה עמוס ומלא בבירוקרטיה, לעיתים נפגע עלול שלא למצות את זכויותיו באופן מלא מתוך חוסר ידע או חוסר תשומת לב.

   היוועצות עם עורך דין המתמחה בפיצויי נפגעי פעולות איבה ובנזקי רכוש יוכל לסייע לניזוק לממש את זכויותיו ולקבל את הפיצוי המגיע לו.

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף