Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מערערים על מס שבח ומתי

  מס שבח הוא תשלום שכל מוכר מקרקעין בישראל או מוכר מניות באיגוד מקרקעין, חייב לשלם – כל עוד אינו פטור מכך. מאמר זה יענה על השאלות כיצד ומתי מערערים על מס שבח.

  כיצד מערערים על מס שבח ומתי

  תוכן עניינים

  מס שבח – נתונים כלליים

  ראשית, אציג נתונים כלליים שחשוב להכיר בנושא מס השבח:

  את מס השבח יש לשלם עד 60 ימים מחתימת החוזה למכירת המקרקעין (דירה). התשלום מתבצע מול אגף הגבייה במשרד שבאזור מיקום הנכס במנהל מס מקרקעין.

  ניתן לעשות זאת באופן מקוון, תוך ציון אזור, מספר ת.ז., העובדה שמדובר במס שבח וכן גובה מס השבח.

  גובה מס השבח הוא כ-25% מהשבח הריאלי שנוצר למוכר הדירה במכירתה. השבח הריאלי הוא ההפרש בין סכום רכישת הדירה לבין סכום מכירתה, תוך ניכוי הוצאות שונות (לדוגמא: שיפוצים).

  בהצהרתו על המכירה, מגיש המוכר למס השבח שומה עצמית, אותה בודקת רשות המיסים. אחר-כך, המוכר מקבל שובר לתשלום המס.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ערעור על מס שבח

   אם אדם הנדרש לשלם מס שבח סובר שסכום המס גבוה מדי שלא לצורך, הוא יכול, עד 30 ימים מקביעת גובה מס השבח, להגיש על כך השגה לרשויות מיסוי מקרקעין.

   גם קביעת מנהל מיסוי מקרקעין אינה סופית בהכרח, וניתן לערער גם עליה, באמצעות הגשת ערר לוועדת ערר שנמצאת ליד ביהמ"ש המחוזי.

   את הערר יש להגיש עד חודש מקבלת ההחלטה של מנהל מיסוי מקרקעין (בדומה לפרק הזמן שמאפשר להגיש השגה לרשויות מיסוי מקרקעין).

   ועדת הערר יכולה לקבל את הערעור ולהקטין את גובה מס השבח, ואף לבטל את מס השבח לחלוטין. מנגד, יכולה הועדה שלא לקבל את הערעור, ולהשאיר את גובה מס השבח כשהיה, ואף להגדיל אותו.

   ניתן להתנגד גם להחלטת ועדת הערר ולערער על כך לביהמ"ש העליון. עם זאת, ערעור לערכאה זו יכול להתייחס לסוגיות משפטיות בלבד.

   אני חולק על גובה מס השבח – האם אני חייב לערער?

   גם אם אדם חולק על גובה מס השבח שהוא נדרש לשלם – ערעור הוא לא הפתרון הבלעדי לכך, בעיקר במקרים בהם האדם מלין לא על גובה המס עצמו אלא על כך שהוא נדרש לשלם סכום שכזה באופן יחסית מיידי.

   אחד מהפתרונות הנוספים הוא פריסת המס: ניתן לבקש הכרה בשבח כהכנסה על פני מספר שנים, לפי פקודת מס ההכנסה. תקופת הפריסה תהיה התקופה הקצרה מבין:

   • תקופת החזקת הדירה ע"י המוכר
   • ארבע שנים.

   בהתאם לנתוני המוכר במס הכנסה, הפריסה יכולה להוביל להפחתת אחוזי מס השבח.

   בנוסף, אם המוכר עדיין מחזיק בדירה והיא טרם נמסרה לרוכש, שטרם שילם מעל 40% ממחיר הרכישה שהוסכם, וטרם העביר ייפוי כוח בלתי-חוזר לרישום זכותו במקרקעין, ניתן לדחות את תשלום מס השבח ליותר מ-60 ימים לאחר העסקה.

   כמו כן, אם לאחר תשלום מס שבח מתברר שהסכום ששולם היה גבוה מהסכום אותו היה נדרש לשלם – זכאי המשלם להחזר כספי.

   לסיכום, יש לשלם מס שבח עד 60 ימים מחתימת החוזה למכירת המקרקעין.

   אם אדם הנדרש לשלם מס שבח חולק על גובהו, הוא יכול, עד 30 ימים מקביעת גובה מס השבח, להגיש על כך השגה לרשויות המקרקעין, שגם על החלטותיהן ניתן לערער לוועדת ערר, ועל החלטותיה – לביהמ"ש העליון.

   ואולם, ערעור הוא לא הפתרון היחידי להתמודדות עם גובה מס השבח: ניתן לפרוס את המס, ובמקרים מסוימים לדחות את תשלומו.

   *המידע המשפטי המופיע באתר מידע משפטי lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף