Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  על מס שבח ומיסים בישראל

  תשלום מיסים הוא חלק מחובתו של כל תושב. המדינה מטילה מיסים שונים כדוגמת מס הכנסה המוטל על הכנסתו של אדם או תאגיד וכדוגמת מס שבח אותו יש לשלם בעת מכירת מקרקעין.

  על מס שבח ומיסים בישראל
  מיסים משמשים את המדינה למטרות רבות, נסקור את העיקריות שבהן. לעיתים ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח, מיד נבחן באילו מקרים.

  תוכן עניינים

  על מס שבח

  תשלום מס שבח נעשה בעת מכירת מקרקעין. מס שבח משולם מתוך הרווח שנוצר בעת המכירה כאשר הרווח הוא ההפרש בין הסכום ששולם עבור הנכס בעת קנייתו לבין סכום המכירה.

  ישנם מצבים בהם ניתן לקבל פטור ממס שבח. הסוג הנפוץ ביותר הוא פטור בעת מכירת דירת מגורים פעם בארבע שנים. ישנם סוגי פטורים נוספים, להלן רשימה חלקית:

  1. פטור ארבע השנים זהו הפטור השכיח ביותר, פטור ארבע השנים. פטור זה קובע כי כאשר אדם מבקש למכור דירת מגורים, הוא זכאי לפטור ממס שבח במידה ולא מכר דירה אחרת בארבע השנים שקדמו למכירה הנוכחית.
  2. קבלת דירה בירושה אדם אשר מוכר דירה אשר קיבל בדרך של ירושה, זכאי לקבל פטור מתשלום מס שבח בעת מכירתה.
  3. העברת מקרקעין אגב גירושין במקרה שבו מועבר נכס מקרקעין אגב גירושין, פטור מעבר זה מתשלום מס שבח.
  4. פרויקט בינוי פינוי כאשר אדם מחליף את דירתו בדירה חדשה מידי קבלן באותו הפרויקט, פטור הוא מתשלום של מס שבח.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מכירת זכות במקרקעין דורשת דיווח לרשויות המס. בעת הדיווח, במידה ומעוניינים לקבל פטור מתשלום מס שבח, יש להגיש בקשה מפורשת לכך.

   במידה ובשעת ההצהרה, לא מוגשת בקשה לקבלת פטור, חזקה על המוכר כי הוא מבקש להיות ממוסה. מועד הדיווח לרשויות המס על עצם המכירה וכן המועד להגשת הבקשה לקבלת פטור ממס שבח נע בין 30 לבין 50 ימים.

   משחלף מועד זה, יש להגיש בקשה להארכת מועד טרם הגשת בקשה לקבלת פטור.

   קבלת פטור דורשת הגשת בקשה מתאימה, מפורטת ומלווה בחוות דעת מקצועית. מנהל מס שבח הוא בעל התפקיד אשר מחליט בבקשה לפטור. על החלטתו ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר תוך 30 יום.

   במידה וחלף מועד זה, יש להגיש בקשה להארכת מועד. חשוב להבהיר כי על המבקש הארכת מועד, להראות כי נקט באמצעים סבירים על מנת להגיש את הערעור במועד.

   על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

   מיסים בישראל

   גביית מיסים נעשית באמצעות רשות המיסים שהיא הגוף האחראי לגבייתם של מיסים בישראל. יש להקפיד לבחון ולבקר את נושא הטלת מיסים היות שמדובר בפגיעה בקניינו של האדם.

   לאור זאת יש לוודא כי הפגיעה היא פגיעה מידתית.

   מטרתם העיקרית של מיסים היא לממן את פעולות הגוף השלטוני ולהוות את מקור ההכנסה העיקרי של המדינה והגופים הציבוריים השונים.

   אולם, לצד מטרה זו, קיימות גם מטרות נוספות כגון עידוד תעשייה, יצירת שוויון חברתי וכלכלי כפי שיפורט להלן:

   1. מימון פעולות השלטון– כל הוצאותיה של המדינה ממומנות על ידי מיסים. בכל שנה מתעורר וויכוח נוקב בשאלת תקציב המדינה והדרך הראויה והטובה ביותר לחלקו.
   2. עידוד תעשייה מקומית– הטלת מכסים על מוצרים מיובאים מעודדת את רכישתם של מוצרים מקומיים וכך מתפתחת תעשייה עשירה כחול לבן.
   3. יצירת שוויון חברתי כלכלי– חלוקה מחודשת של ההון, קרי הטלת מיסים גבוהים יותר על עשירים והטלת מיסים נמוכים יותר על עניים, יוצרת איזון חדש אשר אמור להוביל לצמצום הפערים בין המעמדות ויצירת שוויון חברתי כלכלי.

   שיטת המס הנהוגה בישראל היא שיטה משולבת של מס טריטוריאלי ופרסונאלי יחדיו. על פי שיטה זו, כל הכנסה אשר נוצרה בישראל, בין אם על ידי תושב המדינה ובין אם על ידי תושב חוץ, היא הכנסה חייבת במס.

   זהו המס הטריטוריאלי החל על כל הכנסה שנוצרה בארץ. לצד המס הטריטוריאלי, ישנו המס הפרסונאלי אשר קובע כי כל תושבי המדינה חייבים בתשלום מס על הכנסתם, בין אם זו נוצרה בארץ או בין אם לאו.

   לסיכום, המדינה מטילה מיסים שונים על תושביה אשר להם מטרות שונות. בין סוגי המיסים נמצא גם מס שבל אשר עליו פורט בהרחבה. במקרים מסוימים, ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח.

   לפיכך, מומלץ לקבל ייעוץ מעו"ד המתמחה בדיני מיסים על מנת לבחון אפשרות לקבלת פטור.

   *המידע המשפטי המופיע באתר מידע משפטי lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף