Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  מדוע חשוב לחתום על חוזה עבודה

  חוזה עבודה מעגן את היחסים בין עובד למעביד ונובע מדיני החוזה בניגוד לדיני העבודה. יש להדגיש כי, חוזה עבודה אינו חוזה חובה. חוזה העבודה יכול להיות בכתב או בעל-פה, אך תנאים מסוימים כגון היקף משרה ושכר צריכים להיות מועלים על הכתב בהתאם לחוק הודעה לעובד.

  מדוע חשוב לחתום על חוזה עבודה

  עם זאת, חוזה העבודה מספק הגנה לעובד מפני ניצול על ידי המעביד, אך גם למעביד מפני התנהגות לא ראויה או פוגענית של העובד, ועל כן רצוי לעורכו, גם אם הדבר כרוך בשכירת שירותיהם של עורכי דין בישראל.

  תוכן עניינים

  סוגי חוזי עבודה

  חוזי העבודה בישראל, אותם עורכים מעסיקים או עורכים בשמם עורכי דין בישראל, נחלקים לשניים: חלוקה לפי משך החוזה וחלוקה למטרת ההעסקה:

  חוזה לתקופה מוגבלת – כאשר העובד והמעביד קוצבים את תקופת עבודתם בזמן. סיום החוזה לפני הזמן שהוגדר עלול להוות הפרת חוזה.

  חוזה לתקופה בלתי מוגבלת – העובד והמעביד רשאים לחתום על חוזה אישי להעסקה ללא הגבלת זמן, כאשר הצדדים רשאים להחליט על גובה השכר, היקף המשרה, תנאי העבודה ועוד, ורשאים אף לקבוע מנגנון לשינוי תנאים אלה.

  חוזה לביצוע מטלה ספציפית – עובד ומעביד רשאים להתקשר בחוזה עבודה במטרה לבצע משימה ספציפית. לאחר ביצוע המשימה, החוזה פוקע באופן אוטומטי.

  הימנעו ממצבים לא נעימים..

  חוזה עבודה ברור ומובנה המעגן את היחסים בין העובד למעביד עשוי למנוע אי הבנות בעתיד וכן עשוי לשרת את הצדדים במקרה של מאבק משפטי.

  במקרה שלעובד או למעביד יש צרכים עקרוניים, כגון – שמירה על סודיות, איסור תחרות וכו', עיגון צרכים אלה בחוזה עבודה, כפי שיודעים עורכי דין בישראל, יאפשר לבית הדין לעבודה לדון ביתר קלות בסכסוך משפטי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   במקרה בו לצדדים ישנם צרכים עקרוניים כאמור, רצוי לוודא כי חוזה העבודה עומד בתנאים שנקבעו בחקיקה ובפסיקה ואינו "דראקוני", על מנת שבמקרה של סכסוך משפטי באמצעות עורכי דין בישראל, לא יבטל בית הדין לעבודה סעיפים בחוזה העבודה שאינם חוקיים.

    סייג לאי-חובת כריתת חוזה עבודה: חוק הודעה לעובד

   גם אם לא עיגנו הצדדים את כל תנאי העבודה בחוזה, על המעביד ליידע את העובד, בכתב, בתוך חודש ימים, על תנאי העסקתו, וזאת בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה).

   עם זאת, יש לזכור כי עריכת חוזה עבודה בכתב נועד להגן על זכויות וחובות הצדדים, ועל כן רצוי להשקיע בעריכת חוזה עבודה מפורט, גם הדבר דורש התייעצות או שכירת שירותיהם של עורכי דין בישראל.

   בחוזה עבודה לפי חוק הודעה לעובד, על המעביד להגדיר את מסגרת השכר שלפיו יעבוד העובד- האם מדובר בשכר (לפי שעה), משכורת (שכר חודשי), פרילאנס וכו'.

   כמו כן, מעביד חייב להעניק לעובד זכויות סוציאליות להן הוא זכאי, כגון: שכר מינימום, דמי חופשה, דמי הבראה, פנסיה, דמי נסיעות, פיצויי פיטורין.

   הזכויות הסוציאליות תלויות בסוג ההעסקה ובהיקף המשרה וותק העובד. במקרה של פיטורין, על המעביד להעמיד את העובד לשימוע, אשר במסגרתו ידונו הסיבות פיטורים.

   על המעביד לתת לעובד הזדמנות לטעון את טיעוניו לעניין הפיטורין. עובד שלא זכה לעמוד לשימוע, יכול להיעזר בעורכי דין בישראל על מנת להגיש תביעה כנגד המעסיק ולהיות זכאי לפיצויים.

   כיצד מתמודדים עם חוזה עבודה שהופר?

   היתרון בחוזה עבודה, כפי שציינו, הוא הגדרת מסגרת העבודה והתחייבויות הצדדים אלה לאלה. במקרה שצד לחוזה עבודה מפר את החוזה בכתב, קל יותר להוכיח שהצד המפר אכן הפר את הדברים שהצדדים הסכימו עליו.

   במקרה שצד הפר חוזה עבודה, רצוי להתייעץ בעורך דין העוסק בדיני עבודה החבר בלשכת עורכי דין בישראל. בחלק מחוזי העבודה קיימים מנגנונים עליהם החליטו הצדדים האמורים להסדיר פיצוי של צד אחד לשני במקרה של הפרת החוזה.

   סיכום ,אמנם, עריכת חוזה עבודה בכתב אינו נדרש על פי החוק הישראלי, אך מומלץ לצדדים לעורכו על מנת ליצור מסגרת ליחסיהם שתסייע בהגדרתם, במיוחד במידה ומתעורר סכסוך משפטי.

   החוק הישראלי כן מחייב, עם זאת, המצאת הודעה בכתב לעבוד על תנאים מסוימים בעבודתו.

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף