Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  שירותי תרגום של נוטריון

  סעיף 7 (4) לחוק הנוטריונים, מסמיך את הנוטריון לאשר נכונות תרגום של מסמך. סמכות זו קרויה גם תרגום נוטריון או תרגום נוטריוני.שירותי תרגום של נוטריון

  שירות זה של תרגום נוטריוני, ניתן כמובן רק על ידי נוטריונים דוברי שפות, כאשר מרבית הנוטריונים, לרבות נוטריון רמת גן, מבצעים תרגום נוטריון, בשפה האנגלית. כאשר הנוטריון שולט בשפות זרות נוספות, הוא מציע שירותי תרגום נוטריון, גם בשפות האלו.

  תוכן עניינים

  במסגרת תרגום נוטריוני, יכול הנוטריון לאשר את נכונותו של תרגום ויכול הוא גם לתרגם את המסמך בעצמו. בשני המקרים, מדובר למעשה בתרגום נוטריוני, היות שעל גבי המסמך, תופיע חתימת הנוטריון, המעידה על נכונות התרגום.

  היכן שאנו רוצים להגיש מסמך בעל משמעות משפטית, הכתוב בשפה זרה, לבית המשפט או לרשויות אחרות, נידרש להגיש תרגום נוטריוני של אותו מסמך. רק כך, יקבלו אותו הגוף כראיה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהו תרגום נוטריון?

   תפקידם של הנוטריונים הוא לאשר ולאמת מסמכים משפטיים. עת שניתן אישור נוטריוני למסמך כלשהו, ישמש המסמך כראיה מספקת לכל האמור בו.

   כאשר מדובר על מסמכים הכתובים בשפה זרה, יש לגשת אל הנוטריון ולקבל תרגום נוטריוני של אותו מסמך.

   למעשה, עומדות בפנינו שתי אפשרויות: האחת, היא לפנות למתרגם עצמאי או לחברת תרגום ולבקש את תרגום המסמך. לאחר מכן, לגשת אל נוטריון רמת גן, לאישור נכונות התרגום.

   האפשרות השנייה היא לפנות לנוטריון אשר יתרגם את המסמך בעצמו. כך או כך, מדובר על תרגום נוטריון וניתן יהיה להגיש את המסמך כראיה אל הרשות הרצויה.

   כאשר מדובר על מסמכים הכתובים בשפה זרה, יש לגשת אל הנוטריון ולקבל תרגום נוטריוני של אותו מסמך

   תרגום נוטריוני – תנאים לסמכות

   סמכותו של נוטריון לבצע תרגום נוטריוני מנויה בסעיף 7 (4) לחוק תקנה 15 לתקנות הנוטריונים, קובעת למעשה תנאים לביצוע סמכות התרגום:

   1. שליטה בשפות: נוטריון לא יאשר נכונות תרגום, אלא אם שולט הוא בשפת המקור ובשפת היעד. התקנה אינה מפרטת את רמת השליטה בשפות ולכן, ניתן להסיק מכך כי הכוונה היא לשליטה מספקת, אשר תאפשר לנוטריון לאשר את נכונות התרגום או לתרגם המסמך בעצמו.
   2. עריכת התרגום: על הנוטריון לתת אישורו אם ערך הוא את התרגום בעצמו.
   3. בדיקת נכונות התרגום: לחילופין, אם בדק הנוטריון את נכונות התרגום של אחר.

   היכן מוצאים נוטריון?

   בישראל, מספר רב של משרדי נוטריון הפזורים ברחבי הארץ, כך שאין כל קושי למצוא משרד נוטריון. מרביתם של הנוטריונים, שולט בשפה האנגלית ועל כן, מציע שירות של תרגום נוטריוני של מסמכים הכתובים באנגלית.

   אם המסמך כתוב בשפות אחרות, יש לפנות לנוטריון השולט בשפת המסמך. יודגש כי הנוטריון חייב לשלוט הן בשפת המקור (היא שפת המסמך) והן בשפת היעד (היא השפה אליה יש לתרגם את המסמך).

   דרך קלה ופשוטה לאיתור נוטריונים היא באמצעות מאגר הנוטריונים. מאגר זה מופיע באתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין. החיפוש ידידותי מאוד למשתמש וניתן לחפש נוטריון על פי שפה, מקום גאוגרפי וכיו"ב.

   כמה עולה תרגום נוטריוני?

   שמירה על נגישות השירותים הנוטריונים לכלל הציבור, הובילה לקביעה כי שכר הנוטריונים יהיה אחיד. לפיכך, נוטריון רמת גן, יגבה שכר זהה לכל נוטריון אחר בארץ.

   הודעת הנוטריונים, קובעת מהו התעריף אותו יגבה נוטריון, עבור כל שירות. כאשר מדובר על תרגום נוטריון, נבחין בין שלוש פעולות שונות:

   1. אישור נכונות תרגום המסמך: הודעת הנוטריונים קבעה את התעריף שיגבה נוטריון, עבור אישור נכונות של תרגום. עד מאה המילים הראשונות שבמסמך, ישלם הפונה לנוטריון, 196 ₪.

    לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד לאלף מילים סה"כ, ישלם הפונה תוספת של 156 ₪. לכל תוספת מילים, מעל אלף המילים הראשונות, יגבה הנוטריון 75 ₪ נוספים.

    כאשר הנוטריון אינו מתרגם את המסמך אלא רק מאשר את נכונות התרגום של מתרגם אחר, אלו הם התעריפים הרלוונטיים.

   2. תרגום המסמך על ידי הנוטריון: לעיתים, פונים אל נוטריון רמת גן, לתרגום המסמך עצמו. פעולת התרגום איננה נחשבת כפעולה נוטריונית ועל כן, הודעת הנוטריונים, אינה קובעת את התעריף לתרגום מסמך. על כן, השכר עבור תרגום, בניגוד לשכר עבור אישור נכונות תרגום, ייקבע על ידי הנוטריון עצמו.
   3. מתן אישור הצהרת מתרגם: בכל הנוגע לתרגום מסמכים, ישנה פעולה נוספת אותה עושה הנוטריון אך בניגוד לשתיים האחרות, היא אינה מעידה על נכונות התרגום. זהו אישור על הצהרת מתרגם. התעריף עבור פעולה זו הוא 158 ₪, כקבוע בהודעת הנוטריונים.

   תרגום נוטריון ניתן במשרדי נוטריון רבים ויש לפנות אל נוטריון הדובר את שפת המקור ואת שפת היעד. ניתן למצוא נוטריונים דרך מאגר הנוטריונים של לשכת עורכי דין.

   עלותו של תרגום נוטריוני, תלויה באם הנוטריון רק מאשר את נכונות התרגום של אחר, או האם מתרגם את המסמך בעצמו.

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף