Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  שירותי נוטריון – מהם?

  שירותי נוטריון הם מגוונים ומתפרשים על פני טווח רחב של מצבים בחיים. עם זאת, לכל שירותי הנוטריון יש מכנה משותף אחד – הם כולם מבוססים על כך שהנוטריון נותן אישור למסמך כלשהו.

  שירותי נוטריון – מהם

  בגלל אישור זה ניתן לקבל את המסמך כפי שהוא מתיימר להציג את עצמו. ללא אישור זה, היה ספק בנכונות ואותנטיות המסמך. מרבית שירותי הנוטריון נמצאים בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976. במאמר זה אסקור את שירותי הנוטריון ואסביר את העיקריים שבהם.

  תוכן עניינים

  שירותי נוטריון של תרגום – תרגום נוטריוני

  שירותי נוטריון של תרגום (תרגום נוטריוני) הינם אישור של נכונות תרגום של מסמך משפה אחת לאחרת. הנוטריון יכול לבצע את התרגום בעצמו.

  הנוטריון יכול גם להעביר את מלאכת התרגום למתרגם אחר. אם כך, הנוטריון יצטרך לבדוק שהתרגום מדויק.

  כאשר התרגום הוא של מסמכים משפטיים (כמו חוזה), חשוב מאוד להעביר את המשמעות המשפטית המדויקת, ולכן רצוי שהתרגום ייעשה בידי מי שיש לו גישה משפטית.

  הנוטריון מתאים לבצע שירותי נוטריון כאלה מכיוון שכדי להיות נוטריון, צריך להיות קודם עורך דין במשך 10 שנים לפחות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שירותי נוטריון של תרגום נעשים בדרך כלל לגבי המסמכים הבאים:

   1. תעודות המעידות על זהות האדם (כדי שלא יעצרו אותך במדינה אחרת).
   2. תעודות השכלה. תעודות השכלה הן תעודות בגרות, גיליון ציונים רשמי, סילבוסים, עבודות שנכתבו במסגרת האוניברסיטה, וכל מסמך אחר שאוניברסיטה בחו"ל (או במקרה ההפוך – אוניברסיטה בארץ, ואז התרגום יצטרך להיות לעברית) דורשת לשם קבלה אליה.
   3. מסמכים משפטיים כגון חוזה

   כאשר המסמך המתורגם עתיד להיות מוגש בחו"ל, לעיתים עם האישור הנוטריוני, יהיה צורך בחותמת אפוסטיל של לשכת בית משפט על כך שהנוטריון הוא אכן נוטריון.

   שירותי נוטריון – אישור תצהיר

   אישור תצהיר של נוטריון הוא שהנוטריון מאשר שמי שחתם על תצהיר (המוגש לבית משפט או לרשות מנהלית של המדינה) מבין את משמעויותיו.

   כמו כן, כמובן, הנוטריון צריך גם לזהות את המצהיר כמי ששמו כתוב בתצהיר.

   אישור תצהיר של נוטריון, הניתן במסגרת שירותי נוטריון, לרוב ניתן לגבי:

   1. תצהיר של מתרגם שתרגומו הוא האותנטי. הנוטריון מאשר שהמתרגם הצהיר שהתרגום נכון. אישור תצהיר של מתרגם אינו תרגום נוטריוני, אשר נדון קודם, ויש להתייחס אליו בהתאם.
   2. תצהירים שונים הנדרשים על ידי המדינה.

   שירותי נוטריון – אישור העתק

   כחלק משירותי נוטריון, נוטריון יכול לאשר שהעתק של מסמך זהה למסמך המקורי.

   שירותי נוטריון – אישור חתימה

   אישור חתימה של נוטריון משמעו אישור שהנוטריון זיהה את מי שחתם על המסמך. מי שחותם על המסמך עומד מול הנוטריון ומציג את תעודת זיהוי, כך שהנוטריון יוכל לוודא שמי שחותם הוא מי שכתוב בחוזה או בייפוי הכוח.

   באופן זה ניתן למנוע זיופים של חתימות. שירותי נוטריון של אישור חתימה נעשים בדרך כלל לגבי הסכמים, ייפויי כוח, התחייבויות, קבלת הלוואה ומכירות דירה בטאבו.

   מי שחותם על המסמך - מציג תעודת זיהוי, כך שהנוטריון יוכל לוודא שמי שחותם הוא מי שכתוב בחוזה או בייפוי הכוח

   שירותי נוטריון – אישור רשימת מלאי

   הנוטריון מוסמך לאשר בחותמו גם רשימת מלאי. הדבר שימושי למשל כאשר נדרשים להוכיח לחברת ביטוח מהם הדברים שאבדו, או כאשר רוצים להראות מהו המלאי המסחרי.

   שירותי נוטריון – אישור צוואה

   בחוק הירושה, נוטריון נחשב בתור רשות משפטית שבפניה ניתן לאשר צוואה. כלומר, עריכת צוואה בפני הנוטריון, היא דרך אחת לתת לצוואה תוקף. כמובן, הנוטריון צריך לוודא שהחותם על הצוואה מבין מה הוא כותב ושהוא צלול בדעתו.

   שירותי נוטריון נוספים

   שירותי נוטריון שלא אוזכרו במאמר עד כה, אך נמצאים בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, הם:

   1. לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך.
   2. לאשר שאדם כלשהו חי.
   3. לערוך העדה של מסמך סחיר.
   4. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כאשר הדבר דרוש או מותר על פי דין.
   5. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
   6. לאמת הסכם ממון בין בני זוג שלפני החתונה.

   שאלות ותשובות

   • מהו השכר לשירותי נוטריון? השכר עבור שירותי נוטריון כתוב בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים) התש"ע-2010. באופן עקרוני, אסור לחרוג משכר זה למטה או למעלה. את פירוט השכר לכל שירותי הנוטריונים אפשר למצוא באתר משרד המשפטים – קהלי יעד – נוטריונים – שכר שירותי נוטריונים.
   • מה קורה כאשר הנוטריון לא מבצע את תפקידיו? על הנוטריון יש חובות מחוק הנוטריונים לבצע את תפקידיו בצורה נאמנה. כאשר נוטריון מפר את חובתו זו, ניתן להתלונן עליו בפני המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים ובפני היועץ המשפטי לממשלה.

   שירותי נוטריון – סיכום

   הנוטריון מוסמך לתת שירותים שונים. יש שירותי נוטריון רבים. ביניהם ניתן למצוא: תרגום נוטריוני, אישורי חתימה ותצהיר, ושירותים נוספים. כאשר הנוטריון מעניק את שירותיו, הוא צריך לוודא שהמסמך אותנטי וכדין.

   *המידע המשפטי המופיע באתר מידע משפטי lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף