מוקדי עורכי הדין - lawyersinfo
מוקדי עורכי הדין - lawyersinfo
פנייה לייעוץ אישי  רכישת דירה בנאמנות

  רכישת דירה בנאמנות – מהי נאמנות ומתי ממנים נאמן?

  נאמנות על פי סעיף 1 לחוק הנאמנות היא זיקה לנכס המחייבת נאמן להחזיק או לפעול בנכס לטובת נהנה או למטרה אחרת. הנאמנות נוצרת על פי חוק, על פי חוזה עם נאמן או על פי כתב הקדש.

  "הזיקה לנכס" כאמור בסעיף, יכולה להיות גם במתן בעלות לנאמן בנכס מסוים. נאמנות, אם כן, הינה הסדר משפטי לפיו הנאמן מחזיק בנכס או נכסים לטובת נהנה מסוים.

  נאמן ימונה בנסיבות שונות ובהתאם לצורך של הנהנה. לעיתים יהיה מנוע נהנה מלנהל את נכסיו ויזדקק לנאמן לצורך תפקיד זה ולעיתים נהנה יזום מינוי נאמן בהתאם לצרכיו. לדוגמא:

  1. נאמן שימונה לניהול נכסים ורישומם על פי צוואה.
  2. נאמן שימונה לניהול נכסי הקדש שנהנה הקדיש לגוף מסוים או למטרה ספציפית.
  3. נאמנות שימונה מסיבות אישיות או כלכליות של נהנה ספציפי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הנאמן אותו ממנים מחויב לפעול לטובת הנהנה בלבד ולא לטובתו הפרטית ועליו החובה להשיג את המטרות של הנהנה בהתאם להסדר המשפטי בין הצדדים. הבעלות בנכס בידי הנאמן היא בעלות "טכנית" בלבד. כלומר, לנאמן אין אינטרס כלכלי או זכות הנאה כל שהיא בנכסי הנאמנות.

   נאמן שקיבל לבעלותו נכסים מכך צוואה, למשל, מחויב לפעול לטובת הנהנים ובעלותו בנכסים היא טכנית בלבד, זאת על מנת לאפשר לו לפעול ביעילות ובמהירות בטיפול בנכסים או ברישומם ללא מגבלות. הנאמן כמובן אינו יורש על פי הצוואה ועם סיום תפקידו הוא אינו עוד הבעלים של הנכסים.

   רכישת דירה בנאמנות – מהי נאמנות ומתי ממנים נאמן?

   נאמנות על פי סעיף 1 לחוק הנאמנות היא זיקה לנכס המחייבת נאמן להחזיק או לפעול בנכס לטובת נהנה או למטרה אחרת. הנאמנות נוצרת על פי חוק, על פי חוזה עם נאמן או על פי כתב הקדש.

   "הזיקה לנכס" כאמור בסעיף, יכולה להיות גם במתן בעלות לנאמן בנכס מסוים. נאמנות, אם כן, הינה הסדר משפטי לפיו הנאמן מחזיק בנכס או נכסים לטובת נהנה מסוים.

   נאמן ימונה בנסיבות שונות ובהתאם לצורך של הנהנה. לעיתים יהיה מנוע נהנה מלנהל את נכסיו ויזדקק לנאמן לצורך תפקיד זה ולעיתים נהנה יזום מינוי נאמן בהתאם לצרכיו. לדוגמא:

   1. נאמן שימונה לניהול נכסים ורישומם על פי צוואה.
   2. נאמן שימונה לניהול נכסי הקדש שנהנה הקדיש לגוף מסוים או למטרה ספציפית.
   3. נאמנות שימונה מסיבות אישיות או כלכליות של נהנה ספציפי.

   הנאמן אותו ממנים מחויב לפעול לטובת הנהנה בלבד ולא לטובתו הפרטית ועליו החובה להשיג את המטרות של הנהנה בהתאם להסדר המשפטי בין הצדדים. הבעלות בנכס בידי הנאמן היא בעלות "טכנית" בלבד. כלומר, לנאמן אין אינטרס כלכלי או זכות הנאה כל שהיא בנכסי הנאמנות.

   נאמן שקיבל לבעלותו נכסים מכך צוואה, למשל, מחויב לפעול לטובת הנהנים ובעלותו בנכסים היא טכנית בלבד, זאת על מנת לאפשר לו לפעול ביעילות ובמהירות בטיפול בנכסים או ברישומם ללא מגבלות. הנאמן כמובן אינו יורש על פי הצוואה ועם סיום תפקידו הוא אינו עוד הבעלים של הנכסים.

   *המידע המשפטי המופיע באתר מידע משפטי lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף