Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  פיטורי עובד המגיע לגיל פרישה (מדריך משפטי)

  העיסוק במונחים "גיל פרישה" ו"יציאה לגמלאות" ובכלל, ההכרה בגיל הכרונולוגי והשלכותיו אף בעניין חופש העיסוק, אינו נעים (בלשון המעטה) וברוב המקרים אנשים מעדיפים לנהוג מנהג "בת יענה" ולא לדעת עד לפני שחייבים.

  פיטורי עובד המגיע לגיל פרישה (מדריך משפטי)

  נראה שלא בכדי נוהגים כך. דיני העבודה אשר מגנים בחירוף נפש על זכויות עובדים בכל אשר הם ובוודאי, על איסור אפלייתם במקום העבודה מכל סיבה שהיא, ככל שמדובר בפיטורים בגיל הפרישה, ההגנה היא חלקית וכאילו מקבעת בחסות החוק אפליה על בסיס גיל.

  תוכן עניינים

  "יציאה לפנסיה"- פחות פופולרית

  נכון הדבר שבעבר עובדים רבים חיכו רק ליום בו "ייצאו לפנסיה" ויוכלו לנוח לאחר שנות עבודה מרובות, אך בשנים האחרונות המצב הוא שעובדים רבים מבקשים להמשיך לעבוד אף בגילאים מאוחרים וזאת משיקולים שונים, בין היתר:

  1. ביטחון כלכלי.
  2. חברה ותעסוקה.
  3. הרגשת יעילות ונחיצות.

  גיל הפרישה – מתי ניתן לפטר עובד בגילאי הפרישה?

  יש לחלק תשובה זו לשלושה:

  פרישה מרצון – הכוונה לפנסיה מוקדמת. כבר מגיל 60 יכול עובד לפרוש מרצונו ולקבל קצבת פנסיה חודשית (בתלות בנסיבות ההסדר עם מעסיקו וקופת הפנסיה) – כאן המעסיק לא יכול לפטרו או לחייב את העובד לפרוש (אלא בדרכים הרגילות המפורטות בחוק).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   פרישה "רגילה" – הכוונה ל"יציאה לפנסיה ברשות" – עובד יכול לבחור אם לפרוש בגיל מסוים ( נשים בגיל 62 וגברים בגיל 67) ולקבל קצבת זקנה וקצבת פנסיה. גם כאן המעסיק לא יכול לפטרו או לחייבו לפרוש (אלא בדרכים הרגילות המפורטות בחוק).

   פרישת "חובה" – זוהי "היציאה לפנסיה" הקלאסית. בהתאם לחוק, מעסיק יכול לחייב עובד בגיל 67 (גברים ונשים) לפרוש לפנסיה ועובד יכול לבקש להמשיך לעבוד. החריגים:

   • הורים שכולים/ אלמנות צה"ל- גיל פרישה 72.
   • הורים שילדם נפטר מתאונה/ ממחלה- גיל פרישה 71.
   • חריגים בשירות המדינה- משטרה, צה"ל וכיו"ב (גיל פרישה מוקדם יותר).

   האם העובד זכאי לפיצויי פיטורין בגיל הפרישה?

   1. בפרישה מרצון (מגיל 60 גברים ונשים) – זכאי העובד לכל התנאים הרגילים להם זכאי עובד בעת פיטוריו.
   2. בפרישה רגילה (מגיל 62 לאישה ו-67 לגבר) – זכאי העובד לפיצויי פיטורין הצבורים בקופת הפנסיה גם אם לא חתום על סעיף 14 (אם המעסיק הפריש במשך השנים את הערך של 8.33% לקופה ולא 6%- אינו מחויב בהשלמת הפיצויים).
   3. בפרישת חובה – (מגיל 67 גברים ונשים)- פה תיחשב גם התפטרות כפיטורים והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין גם את התפטר, אך לא לדמי הודעה מוקדמת (שני הצדדים יודעים מתי מסתיימת העסקת העובד הרי).

   אם עובד התחיל לעבוד לאחר גיל פרישת חובה – יהיה זכאי לפיצויי פיטורין רק אם היה זכאי בכל מקרה בנסיבות המצדיקות לפי החוק (למשל, התפטרות על רקע בריאותי, או הרעה בתנאי עבודה).

   הגנות על פיטורי עובד בגיל פרישת חובה (67) – הגנות שבחוק

   1. אסורים פיטורי עובדים שהינם הורים שכולים/ אלמנות צה"ל/ הורים שאיבדו ילד בתאונה או במחלה.
   2. אסורים פיטורי עובדים אשר חלים עליהם הסכמים קיבוציים שקובעים גיל פרישה מאוחר יותר.
   3. אסורים פיטורי עובדים אשר סיכמו עם מעסיקם גיל פרישה שונה מזה שבחוק.

   הגנות על פיטורי עובד בגיל הפרישה – הגנה מהותית

   הגם שמעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש לגמלאות בהגיעו לגיל פרישת החובה, עדיין יכול שיהיה חשוף לתביעת העובד בגין פיטורין שלא כדין בגין אפליה אסורה (הגם שתביעות אלו מתקבלות במשורה) וכיצד?

   אם עובד מבקש ממעסיקו להמשיך לעבוד אצלו לאחר גיל פרישת חובה, המעסיק מחויב לשקול בקשתו בכובד ראש בהגינות ובתום לב, באופן ענייניי ובהתחשב בנסיבות המקרה (למשל שיקולים עסקיים של מקום העבודה, נחיצותו של העובד ועוד).

   אם עובד מבקש ממעסיקו להמשיך לעבוד אצלו לאחר גיל פרישת חובה, המעסיק מחויב לשקול בקשתו

   כלומר, הגם שהגנה על עובד בגיל פרישת חובה הינה מוגבלת ומצומצמת (לפחות לעת עתה), עדיין ישנו ניסיון לגשר על פערים אלו שמקורם בסוג של אפליה, ככל הניתן.

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף