Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  על נושאי ביטוח: ביטוח, חוק ביטוח מנהלים וביטוח מנהלים

  מאמר זה דן בנושאי ביטוח: על ביטוח, על חוק ביטוח מנהלים ועל ביטוח מנהלים. מהו ביטוח? ביטוח הוא למעשה הסכם שהמבוטח עושה עם חברת הביטוח.

  על נושאי ביטוח ביטוח, חוק ביטוח מנהלים וביטוח מנהלים

  זו תבטח את המבוטח בגין אירוע מסוים או מספר אירועים כאשר בתמורה משלם המבוטח למבטחת סכום כסף כלשהו.

  תוכן עניינים

  מטרתו של ביטוח הנה להגן על המבוטח מפני אירועים שונים שלא תמיד ניתן לצפות את התרחשותם. ישנם סוגים שונים של ביטוח וביניהם ביטוח מנהלים.

  ביטוח זה הוא ביטוח משולב הכולל מספר מרכיבים, על כך בהמשך הדברים. חוק ביטוח מנהלים, כשמו כן הוא מסדיר את נושא ביטוח מנהלים.

  על המושג ביטוח

  כאמור, ביטוח הוא הסכם בין המבוטח לבין חברת הביטוח. מטרתו של כל ביטוח היא לספק הגנה למבוטח ו/או ליקרים לו במקרה שיתרחש אירוע מסוים.

  המדינה מעניקה ביטוחים שונים כגון ביטוח לאומי וביטוח בריאות אך למותר לציין כי ביטוחים אלו אינם מספיקים כאשר מתרחשים אירועים שונים בחייו של אדם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ניתן לחלק את סוגי הביטוחים לשלושה:

   • הביטוח האלמנטארי – מדובר בביטוח שהוא ביטוח רכושי אשר במסגרתו ישנו ביטוח על רכוש כגון בתים או רכב וביטוח חבויות של אחריות נזיקית. ביטוח הרכוש הינו לטווח קצר אך ביטוח חבויות הוא לטווח ארוך.ביטוח אלמנטארי כולל בדרך כלל השתתפות עצמית של המבוטח אשר נועדה לגרום לכך כי מבוטחים לא יגישו תביעות קטנות אל חברת הביטוח.
   • ביטוח חיים – מבוטח אשר מתקשר בהסכם של ביטוח חיים, מבקש לדאוג לאנשים היקרים לו ולפרנסתם במקרה של נכות קשה או מוות.המדובר כמובן במקרים בהם המבוטח לא יכול עוד לפרנס את משפחתו וכאן נכנס לתמונה ביטוח חיים. סוג ביטוח זה נעשה במסגרת פוליסת ביטוח פרטית או באמצעות ביטוח מנהלים.
   • ביטוח מנהלים – זהו ביטוח משולב אשר מכיל מספר מרכיבים, כפי שמיד נראה. חשיבותו גדולה ויש להכירו.

   מהו ביטוח מנהלים?

   ביטוח מנהלים הוא סוג של ביטוח והוא עומד לצד הסוגים האחרים שסקרנו. ביטוח מנהלים הוא למעשה קופת ביטוח לשכירים הכוללת שלושה מרכיבים:

   הראשון הוא חיסכון לגיל הפרישה, השני הוא אובדן כושר עבודה והשלישי ביטוח חיים למקרה של מוות.

   ביטוח מנהלים הוא הסכם ביטוח אשר נעשה בין שלושה צדדים: העובד (המבוטח), המעביד וחברת הביטוח (המבטחת).

   במסגרת ביטוח מנהלים, מפרישים המעביד והעובד בכל חודש לטובת קופת הביטוח. הממשלה מבקשת לעודד את החיסכון הפנסיוני של שכירים ועל כן העלתה את התקרה המותרת להפקדות לקופות גמל.

   אין ספק כי חשיבותו של ביטוח מנהלים היא גדולה היות והוא נותן מענה לשלושה מצבים מרכזיים בחייו של כל אדם.

   רבים סבורים כי ביטוח מנהלים מיועד לדרג הבכיר אך זוהי טעות. ביטוח מנהלים הוא לכל עובד ועובד ואין כל קשר לדרגתו. היתרון הגדול של ביטוח מנהלים אל מול קרן פנסיה הוא הביטחון, הוודאות שיש במסגרת ביטוח מנהלים.

   המבטחת מתחייבת מהו הסכום שיקבל המבוטח בכל חודש והתחייבות זו מעוגנת בתוך הסכם הביטוח שעשה המבוטח עם חברת הביטוח. במקרה של ביטוח מנהלים, לא קיימת אפשרות לשנות את תנאי החוזה באופן חד צדדי.

   במצב של קרן פנסיה, לא מדובר בחוזה אישי והקצבה שמקבלים יכולה להשתנות.

   מדוע? שתי סיבות: האחת, החברה אשר מנהלת את קרן הפנסיה יכולה לשנות את תנאיה באופן חד צדדי.

   השנייה, גובה הקצבה תלוי במצבם של שאר המבוטחים. תלות זו גורמת לתחושה של חוסר וודאות בקרב המבוטחים. לעומת זאת, ביטוח מנהלים הוא ביטוח אישי והוא כפוף אך ורק להסכם שנחתם בין הצדדים.

   המבוטח יכול לישון בשקט ולהיות רגוע כי עתידו מסודר.

   קובע החוק שהן העובד והן המעביד חייבים להפריש כספים אל הקופה של ביטוח מנהלים

   על חוק ביטוח מנהלים

   הקביעה העיקרית של חוק ביטוח מנהלים היא כי ביטוח זה מיועד לעובדים שכירים וכמו כן, קובע החוק שהן העובד והן המעביד חייבים להפריש כספים אל הקופה של ביטוח מנהלים.

   חוק ביטוח מנהלים הוא למעשה לקוח מחוק ההסדרים לשנת 2004. מהו חוק ההסדרים? חוק זה עוסק בנושאים שונים אשר נקבעים על פי מדיניות הממשלה ועל פי העניינים שהיא מבקשת לעודד ולקדם.

   עבודת הקידום הזו נעשית באמצעות תיקונים בחקיקה.

   לסיכום, מן הדברים שלעיל, ניתן להבין את חשיבותו של ביטוח בחייו של כל אדם. אם המדובר בביטוח רכב או אם המדובר בביטוח חיים, ההגנה שמעניק ביטוח היא הגנה חיונית.

   ביטוח מנהלים הוא סוג של ביטוח אשר משמר את רמת החיים הטובה אליו הורגל אדם, גם בעת פרישתו מן העבודה. כמו כן, ביטוח מנהלים הוא הדרך של כל אדם לוודא כי לאחר מותו, משפחתו לא תהיה במצוקה כלכלית אלא תוכל לחיות בכבוד.

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף