Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  ההיבט המשפטי של הסכם נשיאת עוברים בתהליך פונדקאות

  חוק הסכמים לנשיאת עוברים עוסק באישור, הסכם ומעמד היילוד בתום הליכי פונדקאות. החוק מחייב עריכת הסכם בין הורים מיועדים לאם הנושאת, במטרה לקבוע את היחסים וההתחייבויות של הצדדים תוך שמירת הזכויות, העצמאות והפרטיות של המועמדת. 

  ההיבט המשפטי של הסכם נשיאת עוברים בתהליך פונדקאותבעת עריכת ההסכם יש לתת את הדעת לשורה ארוכה של נקודות המשפיעות על המעמד המשפטי של הצדדים.

  תוכן עניינים

  אפשר להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום בכל מקרה של התלבטות, ולערב אנשי מקצוע כגון רופאים, פסיכולוגיים ויועצים סיעודיים לצורך קבלת תמיכה.

  המינוחים והביטויים המופיעים בהסכם לנשיאת עוברים חייבים לעלות בקנה אחד עם ההגדרות המופיעות בחוק.

  ועדת האישורים מאשרת הסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת רק לאחר שניתן ייעוץ משפטי נפרד ובלתי תלוי לכל אחד מהצדדים האמורים לעיל.

  במהלך הייעוץ המשפטי יש לחשוף את ההורים המיועדים ואת האם הנושאת לזכויות, התחייבויות וסיכונים שהם נוטלים ועליהם גם לאשר שהבינו זאת היטב.

  ההסבר יינתן בשפה אותה דוברים הצדדים ולאחר מכן יש לציין על גבי ההסכם את שמות עורכי הדין המייצגים את הצדדים, לרבות מספר רשיון, כתובת, מספר פקס, טלפון ודואר אלקטרוני.

  אם אתם צריכים מידע נוסף לגבי מה כדאי שיופיע בהסכם אתם מוזמנים לפנות לפורום פונדקאות.

  לשאלות ותשובות בנושאי פונדקאות, ראה פורום פונדקאות

  במהלך הייעוץ המשפטי יש לחשוף את ההורים המיועדים ואת האם הנושאת לזכויות

  ויתור סודיות ונושאים נוספים

   

  יש עוד כמה נושאים המתעוררים במהלך בדיקת ההיבט המשפטי של הסכם נשיאת עוברים בין הורים מיועדים לאם נושאת.

  הצדדים מתחייבים מראש לוותר על זכותם לסודיות רפואית ועליהם להצהיר כי לא יסתירו שום פרט מידע הקשור לביצוע ההסכם.

  מומלץ לציין כי שינוי מקום מגורים או נסיעה לחו"ל ידווחו בכתב על ידי כל צד למשנהו, ולהוסיף כי על הצדדים להתחייב לשמור על זכות הילד לפרטיות ולהימנע מפרסום שלילי.

  מומלץ לקבוע מנגנון פנייה למגשר או בורר המוסכם על הצדדים מראש וכך למנוע עוגמת נפש אפשרית. קביעה אחרת מתייחסת לחובת הודעה בין הצדדים בכל שינוי בנסיבות שעלול להשפיע על ההתחייבויות ההדדיות.

  לסיכום, יש שורה ארוכה של המלצות וקווים מנחים בהיבט המשפטי של הסכם לנשיאת עוברים. הדרך היחידה לכסות את כל הנושאים היא באמצעות התייעצות עם עורך דין וקבלת מידע מקצועי.

  *המידע המשפטי המופיע באתר מידע משפטי lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף