Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  נטישת עבודה – האם אי הגעה לעבודה נחשבת התפטרות? (מדריך משפטי)

  כמו כל מערכת יחסים, גם מערכת יחסי עבודה יכולה להגיע לקיצה, אם בשל רצון המעסיק ואם בשל רצון העובד לסיימה והכל, בתנאי שיעשו זאת תחת התנאים והמגבלות שקובע החוק לעניין פיטורים או התפטרות.

  מאחר ולאקט של התפטרות (או פיטורים) שלא כדין, ישנן השלכות רחבות על הצד השני, חשוב להבין איזו התנהלות של עובד יהיה בה כדי לשלול ממנו זכויות כלכליות מהותיות, ובאיזו לא ואיזו, למעשה, מהווה "נטישה" או "זניחה" של מקום עבודה המהווה למעשה התפטרות שלא כדין, אשר סנקציות בצידה.

  תוכן עניינים

  התפטרות עובד – המהות

  כל עובד (בכל אופי העסקה) יכול להחליט בכל רגע נתון כי ברצונו לסיים את מערכת יחסיו עם מעסיקו מסיבותיו שלו. על מנת שהתפטרות של עובד תובן ככזו, עליה להימסר למעסיק בצורה ברורה וחד משמעית בכתב, בעל פה או בהתנהגות.

  הדבר העיקרי שייבחן – מסבירה עו"ד מירי וינברגר – זו כוונת העובד להתפטר באמת ובתמים ולא, התנהלות רגעית שלו או מעשה שאינו מכוון להתפטרות בפועל, היינו, שיהיה ברור כי העובד מבקש להתפטר, אף בבחינה אובייקטיבית של העובדות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   התפטרות עובד- טכני

   על העובד המבקש להתפטר, לתת למעסיקו הודעה ברורה על כוונתו זו ובנוסף, התראת הודעה מוקדמת (בהתאם לוותק ולאופי העסקת העובד) שאחרת, מסתכן העובד בתשלום פיצוי כספי למעסיק.

   מהי היעדרות ממקום העבודה שיכולה להיחשב כ"נטישה"?

   ברמת הפשט- היעדרות של עובד שמחליט על דעתו ללא אישור מעסיקו ואף ללא אישור רפואי שלא להגיע לעבודה לשעה, יום או יותר ואין נפקות, האם העובד הינו עובד שעתי, יומי או בשכר חודשי.

   האם כל היעדרות מהווה "נטישה" לצורכי ראייתה כ"התפטרות"?

   התשובה לשאלה זו הינה שלילית. בפועל וכאשר מקרים כאלה מגיעים לפתחו של בית הדין, בית הדין בוחן כל מקרה לגופו, מנסה להתחקות אחרי הכוונה האמיתית ומחליט בהתאם לנסיבות תוך בחינה של:

   1. משך היעדרותו של העובד ללא אישור מעסיקו- האם נעדר ליום? לשבוע? לחודש? כמובן שבתשובה, יש משום לגזור את כוונתו של העובד.
   2. התנהגותו של העובד טרם ההיעדרות- האם התנהלותו הייתה רגילה? האם היו סימנים לכוונתו להתפטר? האם אמר משהו ליתר העובדים?

   היעדרות עובד – לעיתים תהווה  הפרת משמעת ולא נטישה

   רק לאחר בחינת מכלול הנסיבות כאמור, יחליט בית הדין האם המדובר בהיעדרות המהווה נטישה ולמעשה התפטרות  שלא כדין או למעשה, המדובר על עבירת משמעת חמורה של העובד המזכה את מעסיקו בשלילה חלקית או מלאה של פיצויי הפיטורין ודמי ההודעה המוקדמת של העובד.

   על מי הנטל להוכיח קיום או היעדר נטישה?

   1. על מעסיק- אם מבקש לטעון כי היעדרותו של העובד מהווה נטישה המהווה למעשה התפטרות וסיום יחסי העבודה באופן העלול לשלול זכאות לפיצויי פיטורין והודעה מוקדמת.
   2. על עובד- אשר יבקש להוכיח כי בהתנהלותו לא הייתה נטישה ולכן למעסיקו אסור היה לפטרו ולשלול ממנו את זכויותיו הסוציאליות.

   משמעות סיווג ההיעדרות

   אם נטישה – ההיעדרות מהווה התפטרות, סיום יחסי ההעסקה, אי תשלום הודעה מוקדמת, שוללת זכאות פיצויי פיטורין.

   אם הפרת משמעת – ההיעדרות על פי רוב לא תהווה התפטרות, אך יכולה להיות חמורה עד כדי שלילת מלוא  פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת מהעובד.

   בשורה התחתונה, כאשר עובד מבקש לסיים את יחסי ההעסקה, ראוי ורצוי שיעשה זו בדרך הנכונה על פי הדין ולא יעשה דין לעצמו.

   אחרת, לא רק זאת שקיים סיכוי גבוה שתישלל זכאותו לפיצויי פיטורין ולדמי הודעה מוקדמת, אלא אף ייתכן שבית הדין יפסוק כי בנטישתו את המעסיק, גרם לו לנזקים כלכליים שאף בגינם יצטרך העובד לפצותו.

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף