Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  שירותים נוטריוניים על ידי נוטריון שכיר

  החוק אינו מאפשר מתן שירותים נוטריוניים כשכיר בחברה. סעיף 27 לחוק הנוטריונים מציין בפירוש כי במילוי תפקידו לא יעבוד נוטריון כשכיר. מעבר לכך, משרד המשפטים אוכף את ההנחיה וקובע כי גם אם אופן ההעסקה לא יהיה כשל שכיר אלא כעצמאי, לא ניתן יהיה לספק שירותים נוטריוניים לחברה עבורה עובד הנוטריון בשל ניגוד עניינים. שירותים נוטריוניים על ידי נוטריון שכירעל הנוטריון להיות עצמאי בעבודתו ולהישאר מחויב לכל הצדדים הרלוונטיים למסמך הנוטריוני.

  תוכן עניינים

  מבחינת החוק, עצמאות זו נפגעת או עלולה להיפגע כאשר ניתנים שירותי נוטריון עבור חברה המעסיקה את הנוטריון גם כעורך דין.

  יש טיעונים בעד ונגד העובדה שנוטריון אקספרס אינו יכול לתת שירות כשכיר בחברה. ראשית, חשוב לבחון האם הגבלה זו פוגעת בצורה כלשהי בחופש העיסוק של הנוטריון.

  ההנחיה קבועה בחוק ואין דרך לעקוף אותה, אולם נוטריונים מתלוננים לעיתים קרובות על משמעותה המעשית. שנית, השאלה היא עד כמה ניתן לסמוך על שירותיו של נוטריון המועסק על ידי חברה מסוימת.

  מהבחינה הזו אין ספק שיש מקום להגבלה על שירותי נוטריון כשכיר בחברה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שותפות נוטריון במשרד עורכי דין

   סעיף 26 וסעיף 27 לחוק הנוטריונים בוחנים בצורה מיוחדת את הנושא של העסקת נוטריון כשכיר וההגבלות על שותפות במקצועו. ההנחיות מציינות כי אם מדובר על נוטריון שכיר הוא לא יכול לעסוק כנוטריון במשרד ולתת חשבונית של המשרד.

   עם זאת, הוא יכול לפתוח תיק נפרד ולעסוק כנוטריון באופן עצמאי בתנאי שהוא לא נותן שירותים נוטריוניים כמו תרגום נוטריוני אקספרס למעסיק שלו.

   במקרה של נוטריון השותף במשרד עורכי דין, העיסוק כנוטריון אפשרי במקביל להוצאת חשבונית של השותפות, בין אם מדובר על חברה ובין אם לא, ובלבד ששכרו של הנוטריון נרשם בנפרד ומצוין בבירור כי מדובר על שכר טרחה.

   כמו כן, סעיפי החוק מחייבים עריכת רישום פנימי נפרד של השותפות לעניין שכר טרחתו של נוטריון. שכר זה יועבר לנוטריון בלבד ואין לחלק אותו בין השותפים או בין עורכי דין נוספים.

   נוטריון צריך להיות עצמאי גם בפעולות וגם בשכר הטרחה ועל פי עיקרון זה הוא נמדד.

   חתימת נוטריון על מסמך מהווה אישור בדבר מקוריותו של המסמך וזהותו של החותם

   הנחיות משרד המשפטים והמחלקה לרישוי נוטריונים

   לא כל עורך דין הוא נוטריון ולכן ההתייחסות אליו בתור שכיר בחברה או במשרד עורכי דין היא יוצאת דופן. ראשית, נוטריון הוא עורך דין המוסמך בהתאם לחוק הנוטריונים לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים.

   חתימת נוטריון על מסמך מהווה אישור בדבר מקוריותו של המסמך וזהותו של החותם. חתימה זו יכולה לשמש בתור ראיה בבתי המשפט, מול רשויות אחרות ובמדינות מחוץ לישראל.

   לפיכך, מעמדו של הנוטריון נשמר בקנאות על ידי משרד המשפטים וזאת במטרה לשרת את האינטרסים של האזרחים ושל מערכת המשפט. המחלקה לרישוי נוטריונים היא זו שמטפלת בבקשות להענקת רישיון ובהתנהלות של נוטריון שכיר או עצמאי.

   לסיכום, נוטריון צריך להיות עצמאי בפעולות ובשכר הטרחה. כל עוד נוטריון הוא שותף במשרד עורכי דין, יש באפשרותו להשתמש בחשבונית של המשרד, אולם עליו לציין על החשבונית שמדובר בשכר טרחה של נוטריון.

   כאשר הוא שכיר ואינו שותף, הוא יכול להשתמש בחשבוניות של המשרד אולם במקרה כזה עליו לפתוח תיק נפרד של עוסק מורשה. בכל מקרה, נוטריון כפוף למחירון הנקבע אחת לתקופה מסוימת על ידי משרד המשפטים ומתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן.

   נוטריון לא יכול לגבות שכר טרחה נמוך או גבוה מהמופיע בתקנות. זהו הבדל משמעותי בין עבודתו של נוטריון לבין הפעילות אותה מספק עורך דין רגיל.

   *המידע המשפטי המופיע באתר מידע משפטי lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף