Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  מי זכאי לגמלת סיעוד? (מדריך משפטי)

  גמלת סיעוד היא גמלה המוענקת לקשישים וממומנת על ידי המוסד לביטוח לאומי. על פי חוק, גמלת הסיעוד ניתנת לגברים ולנשים מעל גיל פנסיה. המאמר ידון על חמשת התנאים שצריכים להתקיים בכדי להיות זכאי לגמלת סיעוד.

  מי זכאי לגמלת סיעוד? (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  תנאי ראשון – גיל ותושבות

  המבקש צריך להיות תושב ישראל ולהגיע לגיל פרישה (67 לגבר ו- 62 לאישה).

  אדם שקיבל מעמד תושב רק לאחר הגעתו לגיל פרישה, יוכל להיות זכאי לגמלת סיעוד ככל שעלה לישראל מכוח חוק השבות או אם קיבל סל קליטה ממשרד הקליטה.

  תנאי שני – הכנסות

  הזכאות לגמלת סיעוד תיקבע בהתאם להכנסות המבקש ובהתאם למצבו המשפחתי. ככל ששני בני זוג סיעודיים, ההכנסה תחושב לפי מצב משפחתי של יחיד עבור כל אחד מהם.

  מה ההכנסות שנלקחות בחשבון?

  • הכנסת ברוטו מעבודה כשכיר או כעצמאי
  • פנסיה.
  • קצבאות ביטוח לאומי.
  • הכנסה מנכס.
  • כל הכנסה אחרת לפי סעיף 2 לפקודת המיסים.
  • תגמולים לנכה צה"ל (ללא תוספת ניידות).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה ההכנסות שלא נלקחות בחשבון?

   • קצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה.
   • הכנסות מביטוח סיעודי פרטי.
   • הכנסות אלה מביטוח לאומי – גמלת ניידות, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים, תשלומים לנפגעי פוליו וגזזת.
   • תגמולי ניידות ממשרד הביטחון.

   האם יש הוצאות שמופחתות מסכום ההוצאות?

   כן –

   • תשלום לפי פסק דין למזונות
   • הוצאות עבור אחזקה של בן זוג במוסד סיעודי
   • הוצאות על שכר דירה – דוגמא לכך, ככל שקיימת לזכות המבקש הכנסה של 5,000 ₪ בחודש מהשכרת דירה והוא משלם 3,000 ₪ על דירה שהוא שוכר בעצמו, בעת חישוב ההכנסות יילקחו בחשבון רק 2000 ₪ על הדירה שהוא משכיר.
   • הוצאות על מגורים בדיור מוגן – דוגמא לכך, ככל שלמבקש הכנסה של 5,000 ₪ בחודש מהשכרת דירה והוא משלם 6,000 ₪ בחודש עבור מגוריו בדיור המוגן – בחישוב ההכנסות לא יילקחו בחשבון 5,000 ₪.

   תנאי שלישי – המבקש זקוק לעזרת הזולת

   אדם שזקוק לסיוע בפעולות יום יומיות, בניהן, סיוע להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכדומה או שאותו אדם זקוק להשגחה צמודה בביתו למען בטיחותו האישית ושל סובביו.

   בכדי לבחון האם תנאי זה מתקיים, המבקש יעבור בדיקה תפקודית על ידי אחות רפואית שתגיע לביתו.

   תנאי רביעי – המבקש שוהה בביתו או בדיור מוגן

   לגמלת סיעוד זכאי אדם ששוהה בביתו או בדיור מוגן.

   מה אם המבקש מאושפז במוסד סיעודי?

   ככל שהמבקש מאושפז במוסד סיעודי הוא יוכל להיחשב שזכאי לגמלה רק אם ישהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים. כלומר, אותו אדם לא יהיה זכאי לגמלה אם יהיה במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי, או במוסד בו רוב הוצאות האחזקה ממומנות על ידי חשבון גוף ציבורי.

   ככל שהמבקש מאושפז במוסד סיעודי הוא יוכל להיחשב שזכאי לגמלה

   יצוין, כי ככל שאדם קיבל גמלת סיעוד ומעוניין לעבור להתגורר בבית אבות, עליו למלא טופס אישור על מגורים במוסד בכדי לבדוק את המשך זכאותו לגמלה.

   מה אם המבקש מאושפז בבית חולים?

   ככלל הוא יהיה זכאי לגמלה בעת אשפוזו בבית חולים במהלך ה- 30 ימים הראשונים.

   ככל שאותו אדם לא זכאי לגמלת סיעוד, יוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מידי ולצרף לבקשה אישור רפואי מבית החולים הנקרא סיכום ביניים.

   תנאי חמישי – המבקש לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי

   ככל שאדם מקבל קצבה מביטוח לאומי או גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, הוא ייאלץ לבחור בין הקצבה שהוא מקבל לבין גמלת הסיעוד. בנוסף, גם אם אדם מקבל את ההטבות האלה ממשרד הביטחון, הוא לא יוכל לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי במקביל –

   • הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים
   • הטבה של ליווי

   שימו לב, ככל שמבקש מקבל תוספת למימון צרכים מיוחדים ממשרד הביטחון, הוא כן יוכל לקבל אותה במקביל לגמלת סיעוד מביטוח לאומי.

   לסיכום, מטרת החוק היא לאפשר לקשישים להישאר בקהילה זמן רב ככל שניתן, תוך שמירה על איכות החיים הגבוהה ביותר. הזכאים לגמלה מקבלים סיוע אישי באמצעות מטפלים וכן ליווי ויעוץ ממערך מקצועי תומך. בכדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, עליך למלא את חמשת תנאי הזכאות שלעיל, בהצלחה!

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף