Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
Lawyersinfo_MainPic מרכז מידע משפטי
פנייה לייעוץ אישי  ביטוח חיים לאם נושאת בתהליך פונדקאות

  חוק נשיאת עוברים מחייב את ההורים המיועדים לרכוש ביטוח חיים עבור האם הנושאת. הביטוח נדרש מיום חתימת ההסכם ועד סיומו, או עד 6 חודשים לאחר הלידה לכל הפחות.

  ביטוח חיים לאם נושאת בתהליך פונדקאות

  מרכיב הביטוח העיקרי הוא פיצוי שניתן למקרה פטירה מכל סיבה שהיא.

  תוכן עניינים

  על הפיצוי להיות בסכום של 500,000 ש"ח לפחות. ביטוח למקרי נכות הוא מרכיב הקובע פיצוי עבור תאונה הנגרמת לאם הנושאת מכל סיבה ובעלות של לא פחות מ-400,000 ש"ח.

  מרכיבים בולטים אחרים בפוליסת הביטוח הם אובדן כושר עבודה ומקרי מחלות קשות.

  ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה כולל תוספת מיוחדת במקרה של שמירת ההריון, כאשר אם האם הנושאת עובדת יש להתחשב בהכנסתה ברוטו.

  במידה והיא לא עובדת קובע החוק פיצוי של עד 2,500 ש"ח לחודש. מבחינת מחלות קשות, הפיצוי משולם לאם הנושאת עם גילוי אחת המחלות המנויות בפוליסת הביטוח וקיימת תקופת אכשרה של 3 חודשים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חתימת האם הנושאת על טופס הסבר

   משרד הבריאות מחייב את האם הנושאת לבחון היטב את הסכם הביטוח הנערך מול ההורים המיועדים. האם הנושאת נדרשת להצהיר כי הוסבר לה נושא הביטוח לעומק וכי הנתונים שמסרה לחברת הביטוח בעת עריכת הפוליסה הם נכונים.

   עליה לעדכן את חברת הביטוח בכל מקרה של שינוי, כגון הפסקת עבודה, שינוי עיסוק, התחלת עישון וכדומה.

   משרד הבריאות מחייב את האם הנושאת לבחון היטב את הסכם הביטוח הנערך מול ההורים המיועדיםבכל הנוגע אל מרכיבי הביטוח, האם הנושאת מצהירה בפני ועדת האישורים הכפופה אל משרד הבריאות שהוסבר לה על פוליסת ביטוח חיים, פוליסת ביטוח נכות, אובדן כושר עבודה או שמירה הריון והיעדר כיסוי ביטוחי על נזקי לידה.

   הצהרות נוספות הן בדבר העובדה שקיבלה הסברים על מועד כניסת הביטוח לתוקף, אופן תשלומי הפרמיה, המשך תשלומי הפרמיה 6 חודשים לאחר הלידה והפסקת הריון והפסקת הביטוח עקב אי תשלום הפוליסה.

   על מנת לוודא שהביטוח מספק הגנה אופטימאלית, הפונדקאית מוזמנת לפנות לפורום פונדקאות לבדיקת הנושא.

   לסיכום, הכיסוי הביטוחי הוא חלק בלתי נפרד מהסכם לנשיאת עוברים. האחריות של ההורים המיועדים היא גדולה אך גם לאם הנושאת יש תפקיד חשוב. בכל מקרה, השאיפה היא לכסות כמה שיותר מקרים ולספק הגנה אופטימאלית לצדדים המעורבים בתהליך.

   *המידע המשפטי המופיע באתר Lawyersinfo לא מחליף ייעוץ אישי אצל עורך דין, אין לראות בו כדי המלצה משפטית או חוות דעת. העושה שימוש באמור באתר, עושה זאת על דעת עצמו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף